ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದಿವ್ಯಸ್ಮೃತಿ – ಜಿ. ಎಸ್. ಭಾಟೆ

By |2019-01-31T23:17:43+05:30October 26th, 2018|Kannada|

೧೮೯೨ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪ [...]